Τι είναι η δυσλεξία

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

 Είναι μία χρόνια κατάσταση, χωρίς γνωστή αιτιολογία, εμπλέκει νευρολογικούς παράγοντες και χρίζει εξατομικευμένης παρέμβασης. Σε απλά ελληνικά... η μαθησιακή λειτουργικότητα του δυσλεκτικού μπορεί να βελτιωθεί.

 Σύμφωνα με το International Dyslexia Association, η δυσλεξία:

 • Είναι μια χρόνια κατάσταση.
 • Έχει άγνωστη αιτιολογία.
 • Εμπλέκει νευρολογικούς παράγοντες.
 • Δεν θεραπεύεται ως ασθένεια.
 • Χρίζει αναλυτικής αξιολόγησης.
 • Χρίζει εξατομικευμένης παρέμβασης.
 • Η μαθησιακή λειτουργικότητα του δυσλεκτικού μπορεί να βελτιωθεί.

Δυσλεξία, είναι μια κατάσταση νευροαναπτυξιακής διαφοροποίησης που προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής ή και ορθογραφίας. Οι δυσκολίες παραμένουν παρόλο που το άτομο έχει λάβει κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δεν συνάδουν με τις γνωστικές ικανότητες και δεν προδιαγράφουν τις επιδόσεις και σε άλλους τομείς. Ο βαθμός στον οποίο η δυσλεξία λειτουργεί σαν εμπόδιο στην μάθηση διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με το μαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον:

Επηρεάζεται η:

 • Ακουστική και η οπτική επεξεργασία, γλωσσικών πληροφοριών.
 • Φωνολογική ενημερότητα
 • Γλωσσική δεξιότητα και η αναγνωστική ευχέρεια
 • Βραχύχρονη μνήμη εργασίας
 • Μακρόχρονη μνήμη εργασίας
 • Δεξιότητα ακολουθίας και κατεύθυνσης
 • Χωροχρονική δεξιότητα
 • Μεταγνωστική δεξιότητα
 • Αριθμητική δεξιότητα
 • Οργανωτική δεξιότητα

Οι δυσκολίες τους προκύπτουν από τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες επηρεάζοντας έτσι, τον τρόπο επικοινωνίας και που είναι διαφορετικός για κάθε άτομο.

Η δυσλεξία βρίσκεται σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα. Είναι μια δια βίου, κληρονομική και νευρο-αναπτυξιακή κατάσταση.

Μη διαγνωσμένη δυσλεξία, αλλά και ανεπαρκώς αντιμετωπίσιμη εντός του σχολείου αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, υψηλό στρες, και άτυπες συμπεριφορές και χαμηλές επιδόσεις.

Οι μαθητές με δυσλεξία, θα επωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη παρέμβαση, και στοχευμένη αποτελεσματική διδασκαλία Όλα τα παραπάνω θα τους επιτρέψουν να γίνουν επιτυχημένοι μαθητές, αποτελεσματικοί ερευνητές, άτομα με αυτοπεποίθηση και υπεύθυνοι πολίτες

Πηγή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία & Μαθησιακές Δυσκολίες

Pin It

Μηχανισμός αναζήτησης

synt

Πρόσφατες αγγελίες

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων ΑΕΠΠ με επιτυχίες απ ...
Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων ΑΕΠΠ με επιτυχίες απ ...
Μαθήματα ισπανικών από έμπειρο δάσκαλο για όλα τα ...
Τριτοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με ...
Απόφοιτη του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολ ...